Uudenkylän koulu

Adressi Nastolan Uudenkylän koulun säilymisen puolesta

Kunta on tehnyt palveluverkkoselvitystä ja 119 vuotta vanha puukoulumme on jälleen lopetusuhan alla. Koulussa on luokkia ensimmäisestä kuudenteen, nelisenkymmentä oppilasta.  Palveluverkkoselvityksen raportin mukaan oppilasmäärä on kasvamassa 37,8% ja ylittämässä selvästi 50 oppilaan rajan. Koulu on myöskin ollut vuosina 2003-2008 kunnan halvin koulu, sekä vuosina 2003-2010 kunnan toiseksi halvin koulu ylläpitää.  Koulu on  hyvässä kunnossa, kaipaa ainoastaan uutta maalia. Eli raskaita investointeja, lisäkuluja ei ole koulusta kunnalle tulossa. Miinuksena on katsottu sisäliikunta tilojen puuttuminen, me vanhemmat olemme yksimielisesti sitä mieltä että se on rikkaus, ei vaje. Lapset ulkoilevat paljon, sisäliikuntaa mahtuu myöskin tarvittaessa harrastamaan suurissa luokkahuoneissa. Koulun toimintaan, opetukseen, sijaintiin ja kokoon on oltu täydellisen tyytyväisiä.

Nyt on suunniteltu että koulumme lakkautettaisiin ja oppilaat siirrettäisiin esim. männistön kouluun, johon tulisi luokat 1-9.

Me oppilaiden vanhemmat kannamme syvää huolta lapsista, sekä niistä pienistä eka/toka luokkalaisista kuin myös "isommista" 5-6 luokkalaisista.  Sen lisäksi, että pieni kyläkoulu, jossa kaikki lapset ykkösestä kutoseen leikkivät ja pelaavat yhdessä, turvaa näiden pienten ensimmäisten vuosien häiriöttömän, inhimillisen koulunkäynnin, antaa se myöskin lapsillemme muutaman lisävuoden lapsuutta! Jos nämä lapset siirretään isoon kouluun, viedään heiltä samalla osa lapsuudesta, koulun sekä muiden oppilaiden paineet ajavat 5-6 luokkalaiset käyttäytymään kuin isommat. Suojataan siis myös heidän lapsuuttaan.

Koulu myöskin luo oman yhteisönsä, vanhemmat, opettajat, oppilaat, entiset sekä tulevat oppilaat, jonka keskiössä koulu seisoo. Pieni kyläkoulu on mittaamattoman arvokas, antaa vankan pohjan elämään kun lapsi saa olla oma itsensä, sellaisenaan tunnettu, arvostettu sekä rakastettu. Oppilaat tuntevat toisensa, vanhemmat tuntevat opettajat, opettajat tuntevat jokaisen oppilaansa, tänä päivänä tämä ei ole enää itsestäänselvyys. Minkä arvoista se on ? Mittaamattoman arvokasta.

Säilytetään kyläkoulumme ja taataan loistava, inhimillinen, välittävä lapsuus myös tuleville koululaisille !

5.12.2012

 

Nastola-seura    c/o Matti Oijala     Niementie 45 15560 Nastola                                        

Nastola-seuran kannanotto kunnan teettämään kouluverkkoselvitykseen

 

Ramboll Finland Oy:n toteuttama kouluverkkoselvitys suosittelee Ruuhijärven, Uudenkylän ja Tapiolan kyläkoulujen lopettamista. Kunta keskittäisi kaiken perusopetuksen nauhataajamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa viimeisenkin merkittävän kunnan tarjoaman palvelun päättymistä kyliltä. Koulun rooli kylälle on merkittävä. Koulu on kylän keskus, jonka merkitys on pelkkiä seiniä huomattavasti suurempi. Koulu toimii kokoontumispaikkana, joissa ylläpidetään kyläläisten sosiaalisia suhteita. Pitkään kylällä toiminut koulu on myös merkittävä osa kunnan paikallishistoriaa ja merkittävin osa kylän identiteettiä.

Ruuhijärvi, Uusikylä, Tapiola ovat maakunta-kaavassa kyläalueilla, joista esim. Ruuhijärven kylä on arvostettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Koulujen lopettaminen heikentäisi näitä arvoja ja asutuksen perustan mureneminen vaarantaisi arvokkaan maiseman. Koulujen lopettaminen ei luonnollisestikaan ole kehitettävien kyläalueiden statuksen mukaista toimintaa.

Tärkein esitetty peruste kouluverkon supistamiselle on säästäminen. Kyläkoulujen lopettamisesta saatuja säästöjä ei olla useissa tapauksissa pystytty todistamaan. Kuljetuskustannukset lisääntyvät sekä uusi koulutila toisaalla vaatii usein lisäinvestointeja. Kyläkoulun henkilökunnan osalta ei usein saada säästöjä, koska henkilökunta on sijoitettava kunnan muihin kouluihin. Myös eritysopetusta saavat lapset eivät enää pysty olemaan yhdysluokissa kuten pienissä kouluissa, vaan heitä varten joudutaan pahimmillaan perustamaan oma opetusryhmä, johon joudutaan palkkaamaan uusia työntekijöitä. Myös Nastolassa on lopetettu useita kyläkouluja, joista viimeisimpänä Metsäkylän koulu vuonna 2006. Koulun lopetuksen yhteydessä sivistystoimi velvoitettiin laskemaan ja raportoimaan koulun lopettamisesta saatavia säästöjä. Useista pyynnöistä huolimatta näitä laskelma ei ole toimitettu. Miksi ? Onko niin, ettei säästöjä ole syntynyt.

Pienten 1-3-opettajaisten koulujen pedagogiset edut ovat kiistattomasti osoitettu useissa eri tutkimuksissa. Oppiminen pienemmissä ryhmissä on aina tehokkaampaa kuin suuressa. Lisäksi pienten koulujen oppilaat ovat keskimäärin sosiaalisempia kuin suurten koulujen oppilaat, koska he ovat tottuneet oppimaan ja leikkimään myös muiden kuin oman ikäisten lasten kanssa. Lisäksi etenkin pienemmille oppilaille on eduksi, että opetus tapahtuu vain muutaman opettaja-kontaktin kautta, joka luo oppilaalle turvallisuuden tunnetta. Lähikoulun lopettaminen merkitsee oppilaalle merkittävästi pidentynyttä koulupäivää. Kuljetusten vuoksi venyy päivä jopa useilla tunneilla. Tämä on merkittävä lisärasitus etenkin alempien luokkien oppilaille.

Koulun lopettaminen merkitsee pahimmillaan myös koko kylän kuolemista. Kylän vetovoima vähenee, kylälle on vaikea saada uusia asukkaita lapsiperheiden kannalta suurimman vetovoimatekijän, koulun puuttumisen vuoksi. Kylän kärsiessä muuttotappiosta myös kylän muiden palvelujen ylläpitämiselle ei ole välttämättä edellytyksiä. Tämä johtaa todennäköisesti kierteeseen, jonka lopputuloksena on kylän näivettyminen.

Nastola-seura on hallituksensa yksimielisellä päätöksellä 25.11. linjannut, että kyläkoulut tulee säilyttää. Nastola ei ole harvaan asuttua haja-aluetta, vaan koko kunta tulee pitää asuttuna palveluineen. Koulut tulee kokea voimavarana ja mahdollisuutena koko kunnan kehittämisen kannalta. Kyläkoulujen yhteyteen voidaan keskittää myös muuta toimintaa, kuten päiväkerho- ja vanhusten palvelutoimintaa. Näitä mahdollisuuksia tulisi myös selvittää.