ENK Nastola

Liikekeskus kasvuun - Rakokivi remonttiin

ENK Nastola

Elinvoimaisen Nastolan Kehitys

ENK Nastola on vapaa yhteenliittymä ja verkosto, jossa me kaikki Nastolan kehityksestä, viihtyisyydestä ja kulttuurista sekä sen elinkeinoelämästä kiinnostuneet voimme vaikuttaa ja yhdessä kehittää Nastolasta kaunista, aktiivista ja innostavaa aluetta yrittää ja asua sekä harrastaa. Kehitys perustuu pääosin Nastolan asukkaiden aktiivisuuteen sekä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan menestykseen, mille julkinen hallinto tarjoaa puitteet.

Yhdistymissopimus lupaa siirtymäkauden ajan Nastolassa SOTE-, koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, se antaa raamit veroille ja maksuille ja huolehtii lähipalveluiden ja kunnallistekniikan toimivuudesta. Vaikka julkiset palvelut toimivat myös jatkossa, pitemmällä tähtäimellä niiden toimivuus, läheisyys ja laatu ovat meidän omien toimenpiteidemme seurausta. Valitsemmeko osaavat, Nastolan kehityksestä huolehtivat poliittiset päättäjät. Olemmeko aktiivisia, haluammeko tehdä yhteistyötä, kykenemmekö vaikuttamaan ja tuommeko päätettäväksi kehitykseen tähtääviä aloitteita. Ennen muuta, toimimmeko niin, että Nastolan tulevaisuus on hyvä ja kehittyvä.

Nastolan kunnasta Nastolan kaupunginosaksi Lahdessa

Edellä oleva otsikko sisältää oleellisen osan muutoksesta vuoden 2016 alusta. Muutos on merkittävä kunnallisten palveluiden ja hallinnon kannalta. Vielä nyt Nastolan toimintoja kehittävät ja ohjaavat Nastolan kunnan viran- ja toimenhaltijat, joiden vastuulla on myös päätösten toteutus. Päätökset tekevät Nastolassa vaaleilla valitut kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus omien johtosääntöjensä puitteissa.

Jatkossa vastuu siirtyy yhdistymishallitukselle, johon nimettiin kahdeksan jäsentä Lahdesta ja viisi Nastolasta. Lahdesta hallituksessa istuvat pj. Juha Rostedt (Kok.), Milla Bruneau (Kok.), Jari Salonen (Kok.), 1. vpj Jarkko Nissinen (SDP), Sirkku Hildén (SDP), 2. vpj Rami Lehto (PS), Antti Holopainen (Vas.) ja Leena Mantere (KD). Nastolasta yhdistymishallitukseen valittiin Reijo Savurinne (SDP), Jetta Laakso (SDP), Reijo Oksanen (Kok.), Sirpa Hassinen (PS) ja Jenna Koskelo (Kesk.). Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Yhdistymishallitus ryhtyy toteuttamaan Lahden ja Nastolan yhdistymissopimusta ja valmistelee mm. uuden Lahden strategian, henkilöstösuunnitelman ja talousarvion. Yhdistymishallitus jatkaa uuden Lahden kaupunginhallituksena vuoden 2016 alusta.

Yhdistymishallituksen tukena toimii Lahden ja Nastolan yhdistetty valtuusto. Nykyiset hallitukset jatkavat toimintaansa vielä kuluvan vuoden, mutta niiden rooli ja toimintavalta rajoittuvat tätä vuotta koskeviin asioihin. Uutta kaupunkia koskevat päätökset käsitellään yhdistymishallituksessa.

Alkuvuodesta 2017 järjestetään kunnallisvaalit, joissa valitaan uuden Lahden kaupungin poliittiset päättäjät. Erittäin merkittä asia on tällöin, kuinka osaavia ja aktiivisia valtuutettuja Nastolasta valitaan.

Varmistetaan yhdessä, että Nastola on myös jatkossa viihtyisä, hyvien palveluiden kaupunginosa

Nastolan sijainti on hyvä. Valtatiet etelästä pohjoiseen sekä lännestä itään kulkevat Nastolan kautta, samoin rautatie Helsingistä Pietariin. Nastolassa on jopa kolme asemaa, joten monipuoliset liikennemahdollisuudet ovat käytössämme.

Meillä on kauniit maisemat, järvet ja harjut. Puhdas luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Nastolan alueella on noin 15000 asukasta, hyviä tontteja ja runsaasti teollisuutta. Teollisuus on ympäristöystävällistä ja se sijaitsee alueilla, missä se ei häiritse asumista.

Me itse voimme oleellisesti vaikuttaa tulevaan, jos vain haluamme

  • Olethan ylpeä kotiseudustasi ja kerro siitä muillekin.
  • Ostathan Nastolasta, niin kaupalliset palvelut lisääntyvät ja säästät aikaa sekä rahaa.
  • Käytäthän hyväksesi Nastolasta löytyviä palveluita, niin sillä varmistat niiden pysyvyyden.
  • Jos sinua kiinnostaa yrittäminen, niin sopivia tiloja löytyy ja opastusta sekä tukea että rahoitusta on saatavilla.
  • Jos taas luonto ja ympäristö ovat lähellä sydäntäsi, huolehdithan, että niiden arvo säilyy.
  • Toimithan niin, että vierailijan silmissä kuva Nastolasta on hyvä ja ympäristö huoliteltu.
  • Olethan innostava ja aktiivinen, jotta elinvoima pursua ohikulkijan huomattavaksi.
  • Hyödynnäthän lukuisia Nastolan harrastusmahdollisuuksia, ne ovat sinua varten.
  • Olethan innolla mukana yhteistyössä, kehittämässä Nastolaa.