Elinkeinopolitiikka

Fiiliksellä on väliä

 

Suomi ja erityisesti monet kunnat painivat vaikean taloushaasteen kanssa. Ihmisten tarpeet ja erityisesti toiveet kasvavat nopeammin kuin kunnat tai valtio pystyvät niitä täyttämään. Nykyistenkin palvelulupausten kanssa ollaan jo pulassa.

Moni tarjoaa lääkkeeksi priorisointia ja tiukkaa talouskuria. Säästämällä emme selviä. Sitäkin tarvitaan, mutta se ei yksin riitä. Kaikkein kipeimmin tarvitaan kasvua ja parempaa työllisyyttä.

Kuntien elinkeinopoliittinen rooli on tärkeä. Se ei ole tiukasti lailla säädelty velvoite, mutta lakisääteisten toimien rahoituksen varmistamisessa se on välttämätön.

Viime kunnallisvaaleissa virisi merkillinen takaisku. Tuntui kuin Suomi pelastettaisiin sillä, että pysäytetään kehitys. Monissa kunnissa on syntynyt kansanliikkeitä vastustamaan erilaisia rakennushankkeita ja erityisesti elinkeinopolitiikkaan liittyviä hankkeita.

Ymmärrän, että politiikkaan kuuluu monenlaisia näkemyksiä ja niin pitää ollakin. Mutta eri asioiden yhteydeltä ei saa sulkea silmiään.

Investointien ja kehityspanosten vaihtoehtona esitetään rahan panostusta peruspalveluihin vanhustenhoivaan ja terveydenhuoltoon. Rahan tekemisen ja käyttämisen väliltä uhkaa kadota kohtalon yhteys.

Sama koskee työn tarjonnan ja kysynnän välistä keskustelua. On totta, että tällä hetkellä työtä ei riitä kaikille halukkaille. Erityisesti Lahden seudun ja Nastolan rakennemuutokset ovat olleet katkeraa katsottavaa.

Vaikka nyt työpaikkoja on niukemmin kuin tekijöitä tarjolla. Työvoiman tarjonnalla on merkitystä koko kansakuntamme selviytymiseen.

Ymmärrän hyvin, että yksittäisen ihmisen erityisesti työttömän tai työttömyysuhan alla olevan mielestä on ikävää puhua työn tarjonnan lisäämisestä. Mutta kysyntä ja tarjonta kulkevat käsikädessä.

Suomen historiassa suurten ikäluokkien tulo työmarkkinoille synnytti kasvua. Yhdysvaltain talouskasvua vauhditti muuttoliike etelästä, kun sitä padottiin maan kasvukin hiipui. Muitakin esimerkkejä löytyy runsaasti.

Yritykset sijoittuvat suotuisien markkinoiden ja hyvän työvoiman alueille. Suomi ei kykene kilpailemaan hinnalla, Siksi meidän on kilpailtava osaamisella, vakailla ja ennustettavilla olosuhteilla,

Kuntapolitiikallakin on merkitystä. Jos kunnalla on maine, että päätöksenteko venyy ja vanuu ja lopulta päätökset päätyvät valituskierteeseen, maine  karkottaa mahdollisia yrityksiä.

Hyväkään maine ei automaattisesti tuo yrityksiä, mutta huono maine karkottaa varmasti. Siksi sanoilla on merkitystä. Kunnan päätöksenteon vikkelyydellä ja yritysmyönteisyydellä on merkitystä myös tavalliselle duunarille.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että Suomessa riittää osaavaa työvoimaa, että Suomi on hyvä paikka yrittää ja ottaa riksiä. Että Suomi kehittyy.

 

Tarja Filatov, kansanedustaja